Проектування

1. Передпроектні роботи:

Передпроектні роботи можуть включати в себе різний обсяг документації та розрахунків:

 • Розробка варіантів технологічних схем
 • Розміщення варіантів розташування на генплані
 • Підбір технологічного обладнання.
 • Підготовка завдання на інженерно-геологічні та геодезичні дослідження.
 • Містобудівний розрахунок
 • Розрахунок потреби в ресурсах. Водопостачання, водовідведення, газопостачання, енергоспоживання, пар, стиснене повітря і т.д.
 • Заповнення опитувальних листів для отримання ТУ
 • Підготовка завдання на проектування
 • Розрахунок техніко-економічних показників по об’єкту
 • Розрахунок категорії складності об’єкта (СС1, СС2, СС3)

2. Проектна, а також робоча документація або робочий проект.

 • ЗПЗ – загальна пояснювальна записка
 • ГП – Генеральний план і транспорт
 • АР – Архітектурно-будівельні рішення
 • КЗ – Конструкції залізобетонні
 • КМ – Конструкції металеві
 • ТХ – Технологічні рішення
 • ВК – Водопостачання і каналізація
 • ОВ – Опалення і вентиляція
 • ТМ – Тепломеханічні рішення
 • ЕО – Електроосвітлення внутрішнє, зовнішнє
 • ЕМ – Силове електрообладнання
 • АТС – Автоматизація технологічних процесів
 • БЗ – Блискавкозахист
 • ЗПП – Заземлення і порівнювання потенціалів
 • ПОБ – Проект організації будівництва
 • КД – Кошторисна документація
 • Розрахунок часу евакуації з приміщень
 • Ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки, потенційно небезпечного об’єкта
 • Ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки
 • Інженерно-технічні заходи цивільного захисту
 • Оцінка впливів на навколишнє середовище
 • Розрахунок категорії складності
 • Пожежна сигналізація і евакуація при пожежі
 • Автоматична пожежна сигналізація
 • Системи раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацій та оповіщення населення
 • Димовидалення

Склад проектної документації уточнюється ДБНом і завданням на проектування