ВАТ Пензенський комбінат хлібопродуктів, м Пенза

Penza Combine of Bread Products OJSC, Penza

Reconstruction project of a 60 tph feed mill